• Марка: DERMO

ДЕЗИНФЕКТАНТ - DL 21 CLORBAC 5 kg

48,00 лв.
Купи
Моля, изберете:

Хлориран алкален почистващ препарат с висока дезинфектантна и почистваща сила срещу протеини, мазнини, кръв и органични остатъци като цяло, специално разработен за употреба при почистване и дезинфекция в болници и операционни .Може да бъде използван и при на силно замърсени повърхности и прибори в хранително-вкусовата промишленост (млечна промишленост, пивоварна, месо , кланици, гостоприемство и др.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМ:

Използвайте продукта чист или във воден разтвор (ефективна фунгицидна активност при концентрации ≥ 2%, ефективна бактерицидна активност при концентрации ≥ 15%) в зависимост от субстрата, вида и количеството замърсяване и необходимия метод на приложение. Повече информация в техническия лист с  данни.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Външен вид: Прозрачна вискозна течност.

Цвят: Безцветен.

Миризма: Характерна за хлор.

Чисто pH: 13 ± 0,5

Плътност: 1,120 ± 0,02 g / cc

Точка на кипене: Разлага се над 40ºC.

ПРЕДСТАВЯНЕ:

Пластмасови шишета.

ФОРМАТ

      5 кг